Dé recreanten volleybalcompetitie van Amersfoort e.o.

Zaalwacht

Alle regels omtrent de zaalwacht

De zaalwachters zorgen dat de competitie-avond goed verloopt. Het beste is dit een team van twee personen die ervoor zorgen dat de zaal wordt geopend, dat de wedstrijden goed verlopen en dat aan het einde van de avond de zaal weer leeg wordt afgesloten.

Per speelavond zal op basis van roulatie een ander team worden aangewezen om deze functie te vervullen. Met het aantal teams dat meedoet betekent dit dat jouw team ongeveer eens per anderhalf jaar wordt aangewezen.

De eerste weken zal ook iemand van het bestuur aanwezig zijn bij het begin van de avonden om te helpen opstarten. Tijdens deze opstartfase zal dit bestuurslid dan ook de sleutels, wedstrijdbriefjes en geprint avondprogramma meenemen.

Bij vragen/onduidelijkheden kun je contact opnemen met Carlo Kielstra 06-44 606 345

Taken voor de zaalwacht

 • 18:45 Iemand van het bestuur zal de deur openen (kan op afstand via een app)

 • Geluid sporthal aanzetten. Rode knop in ruimte bij ingang.

 • Materiaalruimte (achterste deur): Kastdeuren openen (2x) en slot netten openen.

 • De tafel uit de materiaalruimte verplaatsen naar de middelste materiaalruimte. Dit wordt de tafel voor de zaalwacht. Stoel erbij.

 • Doos met zaalwachtspullen + microfoon uit de kast, naar de zaalwacht tafel.

 • Koffer met wedstrijdklok ophalen boven bij tribunes

 • Draden uit koffer wedstrijdklok aansluiten (contact achter middelste deur opbergruimte toestellen op 2m hoogte) (stekkertje inknijpen). Wit verlengsnoer gebruiken zodat roldeur dicht kan.

Alle velden opbouwen

 • Netten en palen gebruiken uit ons eigen materiaalhok. De palen uit de algemene ruimtes zijn te laag

 • Meetstok in de materiaalruimte gebruiken voor de nethoogte

 • Zorgen dat elk net antennes heeft

 • Elk veld voorzien van:

  • Tafeltje (in kast in onze materiaalruimte)

  • Stoel (uit onze materiaalruimte)

  • Telbord (in kast in onze materiaalruimte)

  • Scheidsrechterstoel (middelste materiaalhok)

  • Bordje met veldnummer

  • Fluitje aan elke scheidrechterstoel

  • Wedstrijdbriefjes + pen

Start van elke wedstrijd

 • Omroepen welke teams op welke velden spelen en op welke velden de scheidrechters worden verwacht.

 • Als de teams en scheidrechters gereed zijn omroepen dat de wedstrijden starten (aftellen vanaf 3).

 • Wedstrijdklok starten: 'klok' - 1300 - 'start'

 • Eventueel de 'sign.' knop gebruiken voor geluidsignaal.

 • Tijd tussen de wedstrijden is drie minuten + 30 seconden tussen de sets. Wees hier krap, anders loop je uit in de avond.

 • Controleer tussen de wedstrijden, na 2 minuten of de scheidrechters aanwezig zijn en roep dan eventueel niet aanwezigen nog een keer om zodat na drie minuten de volgende ronde echt kan beginnen. Dit is krap! Voorkom uitlopen, want acht keer een kleine uitloop telt eind van de avond flink aan.

Na afloop

 • Netten, enz. opruimen

 • Verzamel de vier fluiten en bordjes met veldnummers

 • Meetstok terugzetten in onze materiaalruimte, naast de kast

 • Wedstrijdklok afkoppelen (stekker inknijpen) en snoeren in koffer.

  Witte verlengsnoer in onze eigen doos doen

  Koffer weer terug naar ruimte boven bij de tribune.

 • Materialen terug naar onze kasten in de materiaalruimte

  • Tafels

  • Telborden

  • Doos (met vier fluiten, bordjes met veldnummers en wit verlengsnoer)

  • Microfoon (links boven in kast)

 • Stoelen terug naar onze materiaalruimte

 • 2 x kastdeuren sluiten en slot aanbrengen op netten

 • Tafel van zaalwacht terug naar onze materiaalruimte

 • Sleutels opbergen in het sleutelkastje (in materiaalruimte)

 • Geluid sporthal uitzetten. Rode knop in ruimte bij ingang.

 • Foto's van wedstrijdbriefjes appen naar Carlo Kielstra 06-44 606 345

Tips

Vorige zaalwachten kwamen met deze aanvullende tips:

 • Kom op tijd, de 15 min voor opbouwen heb je echt nodig

 • Trek een warm vest/trui aan

 • Bereid je voor op een lange zit, want dat is het ook echt 

 • De microfoon gaat aan/uit door een knop onderop 2 seconden in te drukken. Zet niet elke keer uit, dan slijt de knop snel.

 • Als geluid het niet doet: heb je de rode knop in de ruimte bij de ingang aangezet?

EHBO

Het is gelukkig niet vaak nodig, maar in het geval van kleine verwondingen hangt er een EHBO koffer in onze materiaalruimte (achterste deur in de zaal), direct naast de deur. Cold packs voor koelen van verstuikingen zijn beschikbaar in de bar (open vanaf 19:45).

Bij levensbedreigende situaties: bel 112
Bij grotere blessures of twijfel:
bel met de Huisartsenpost Eemland, tel. 085 - 773 1100.
Adres: Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort (bij ziekenhuis Meander)